Tauhid untuk Keadilan dan Pembebasan Perempuan

Ayu Alfiah Jonas Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin tauhid yang bersifat transenden dapat menjadi alat untuk pembebasan perempuan dan menerapkan keadilan yang bersifat sebaliknya, imanen?

Puasa dan Amanah

Islam adalah agama paling vokal bicara tentang pentingnya amanah. Mengapa? Sebab, pelaksanaan amanah amat menentukan kualitas iman dan takwa seseorang. Itulah sebabnya, Nabi saw. berulang

PUASA DAN UPAYA MEMBANGUN TAKWA

Perintah wajib puasa pada bulan Ramadhan ditetapkan  di Madinah pada tanggal 10 Sya`ban, tahun kedua Hijrah dengan turunnya ayat-ayat 183, 184, 185, dan 187 surat

Puasa dan Pensucian Jiwa

Salah satu fungsi dari puasa Ramadhan adalah mensucikan jiwa manusia dari semua godaan hawa nafsu. Logikanya, semakin banyak puasa dilakukan, semakin suci pulalah jiwa manusia

Puasa dan Pembebasan Diri dari Hawa Nafsu

Musdah Mulia  Salah satu fungsi dari puasa Ramadhan adalah mensucikan jiwa manusia dari semua godaan hawa nafsu. Logikanya, semakin banyak puasa dilakukan, semakin suci pulalah

Puasa dan Pembebasan Diri dari Hawa Nafsu

Salah satu fungsi dari puasa Ramadhan adalah mensucikan jiwa manusia dari semua godaan hawa nafsu. Logikanya, semakin banyak puasa dilakukan, semakin suci pulalah jiwa manusia